Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Aktualności

Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

14 stycznia 2021 roku odbyło się przez Zoom Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego, w którym brała udział większość organizacji członkowskich.

Do grona powierników dołączyli: wiceprezes Ogniska Polskiego, Juliusz Bogacki, oraz dyrektor Polskiej YMCA, Alicja Donimirska, do wyborów na stanowisko prezesa stanęli Monika Tkaczyk, oraz Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz. Większością głosów Włodzimierz został wybrany prezesem na następną kadencję. Mając na uwadze niecierpiące zwłoki zgadnienia działalności Zjednoczenia, 4 lutego odbyło się pierwsze zebranie Powierników w nowym składzie, na którym rola wiceprezesa została powierzona Juliuszowi Bogackiemu, a sekretarza Tadeuszowi Stenzelowi.  Głownym tematem zebrania był kształt działalności Zjednoczenia Polskiego, zarówno na najbliższy rok, jak i dalszą przyszłość. Przy zmieniającym się charakterze brytyjskiej Polonii i organizacji członkowskich Zjednoczenia, sytuacji związanej z pandemią, oraz ograniczonych funduszach, zarząd stoi przed nielada zadaniem stworzenia konstruktywnego planu działania. Wierzymy, że uda się zrewitalizować rozpoczęte projekty, oraz zorganizować nowe, aby jeszcze raz Zjednoczenie stało się głosem brytyjskiej Polonii. Tymczasem zapraszamy na, prowadzoną przez Monikę Tkaczyk, stronę Zjednoczenia na Facebooku gdzie regularnie umieszczane są informacje dotyczące życia brytyjskiej Polonii i organizacji członkowskich.