Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

O nas

HISTORIA

Zjednoczenie Polskie powstało w 1946 roku, gdy Rząd Brytyjski wycofał uznanie dla Rządu Polskiego na Emigracji. Od tego czasu do roku 1990 Zjednoczenie reprezentowało interesy polskiej emigracji wobec brytyjskich władz.

Po przekazaniu Insygniów Prezydenckich przez Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Prezydentowi Lechowi Wałęsie, pewne obowiązki Rządu przekazane zostały Zjednoczeniu. Zjednoczenie zostało uznane przez rządy polski i brytyjski, jak również inne polonijne organizacje na świecie, za organizację reprezentującą polską grupę etniczną zamieszkałą w Wielkiej Brytanii.Zjednoczenie istnieje w celu promowania i obrony interesów mniejszości polskiej w Wielkiej Brytanii, jak również interesów Polski i Polaków, a także propagowania polskiej historii, kultury i tradycji wśród Brytyjczyków.

O ZPWB

Jesteśmy organizacją społeczną charity C.I.O pracującą na zasadzie wolontariatu. Nasze władze są wybierane demokratycznie co 2 lata na Walnym Zjeździe wszystkich organizacji członkowskich i członków indywidualnych.

Przy wzrastającej liczbie Polaków odgrywamy coraz większą rolę w Wielkiej Brytanii jako mnieszość narodowa. Aby sprostać pojawiającym się problemom potrzebujemy Waszego wkładu. Jako część polskiej społeczności musicie przyjąć aktywną postawę, przyłączać się do istniejących polskich organizacji lub, tam gdzie ich nie ma, tworzyć nowe. W ten sposób staniemy się siłą polityczną, z którą coraz bardziej liczyć się bedą władze brytyjskie i brytyjskie Związki Zawodowe.

Aktywność w Związkach Zawodowych, zapisywanie się na listy wyborcze, aktywność w brytyjskich partiach politycznych nie tylko pomogą w naszych codziennych sprawach, lecz również w naszej integracji w społeczeństwie. Wszystko to jest szczególnie ważne w dzisiejszych warunkach ekonomicznych, gdy coraz trudniej jest zdobyć i utrzymać pracę. Tak długo jak będziemy postrzegani jako zjednoczona, zorganizowana społeczność, będziemy traktowani z należnym nam respektem.

Wielu z Was zdobyło zapewne doświadczenie w pracy społecznej, warto byłoby wykorzystać je we wspólnym celu.

Zapraszamy do współpracy!

240 KING STREET
HAMMERSMITH
LONDON W6 0RF
UNITED KINGDOM

+44 (0) 7533 655 215‬

OFFICE@FEDPOLES.ORG.UK