Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Struktura i Cele

Struktura

Prezes jest wybierany przez Walny Zjazd na okres dwóch lat. Pozostali Powiernicy zostają wybrani rocznie. Spośród nich Prezes powołuje Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika. Pełnienie funkcji pełnomocników na rzecz polskich imigrantów, Zjednoczenie ma kontakty z wieloma innymi organizacjami, nie tylko jego członków.

Cele

Różnorodność, obywatelstwo i rozwój społecznościowy poprzez promowanie lepszego zrozumienie Polonii w społeczeństwie brytyjskim i jej kultura oraz dziedzictwo.

Edukację poprzez promowanie uczenia się języka polskiego.

Polska kultura, literatura, sztuka, muzyka, historia, dziedzictwo i tradycje poprzez organizowanie imprez.

Ulga w potrzebie dla osób polonijnych poprzez udzielanie porad, wsparcie i informacje lub w jakikolwiek inny sposób wymagane i angażując się w obsługę dostawcy, organy publiczne, instytucje i organizacje, aby umożliwić tym podmiotom lepiej dostosować swoje usługi, zasady i działania na potrzeby polskiej wspólnoty.

Integracja społeczna członków Polonii społeczności poprzez rozwijanie zdolności i umiejętności członków tej społeczności do pomóc im w integracji i uczestnictwie pełniej w społeczeństwie.

Więcej informacji o naszym Zjednoczeniu można uzyskać tutaj

240 KING STREET
HAMMERSMITH
LONDON W6 0RF
UNITED KINGDOM

+44 (0) 7533 655 215‬

OFFICE@FEDPOLES.ORG.UK