Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Organizacje członkowskie

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK)
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8741 1940
E-mail: admin@posk.org
www.posk.org

Fundacja Stowarzyszenie Poskich Kombatantow w Wielkiej Brytanii (SPK)
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8741 1911
E-mail: fundacja@spk-wb.com
www.spk-wb.com

Związek Lotników Polskich
Polish Airmen’s Association UK
238-246 King Street, London W6 0RF
London W6 0RF
E-mail: zlplondyn@btinternet.com
www.polishairmensassociation.org.uk

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)
23-31 Beavor Lane, London W6 9AR
Tel: 020 8748 8006
E-mail: naczelnictwo@zhp.org
www.zhp.org

Polska Macierz Szkolna (PMS)
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8741 1993
E-mail: pms@polskamacierz.org
www.polskamacierz.org

Instytut Józefa Piłsudskiego 
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8748 6197
E-mail: instytut@pilsudski.org.uk
www.pilsudski.org.uk

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
20 Prince's Gate, London SW7 1PT
Tel: 020 7589 9249
E-mail: info@pism.org.uk
www.pism.org.uk

Instytut Polski Akcji Katolickiej (IPAK)
2-4 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ
Tel: 020 7704 7650
E-mail: ipakwb@pcmew.org
www.ipakwb.eu

Ognisko Polskie
55 Exhibition Road, London SW7 2PN
Tel: 020 7589 4670
E-mail: Office@OgniskoPolskie.org.uk 
www.ogniskopolskie.org.uk​​​​

Polska YMCA
20 Gunnersbury Avenue, Ealing, London W5 3QL
Tel: 0799 082 6406
E-mail: polskaymcalondon@gmail.com 
www.polskaymcalondon.com

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej
238-246 King Street, London W6 0RF
E-mail: oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
www.polishresistance-ak.org

Koło Lwowian
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel. 020 8741 1940
E-mail.: leopolis87@yahoo.com

Stowarzyszenie Techników Polskich (STP)
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8741 1940
E-mail: office@stpuk.org 
www.stpuk.org

Towarzystwo Pomocy Polakom
55 Princes Gate, London SW7 2PN
Tel: 020 7589 8846, 020 7584 694
E-mail: office@tpp.london 
www.tpp.london

Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej
238-246 King Street, London W6 0RF

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
50 Nightingale Lane, London SW12 8TE
Tel: 020 8673 4177
E-mail: tomasz50@yahoo.co.uk

Fundacja Veritas
63 Jeddo Road, London W12 9EE
Tel: 020 8749 4957
E-mail: mail@veritasfoundation.org.uk 
www.veritasfoundation.co.uk

Zjednoczenie Polek na Emigracji
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8563 1893
E-mail: charity@polishwomensba.org.uk

Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą (ZNPZ)
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8995 1417
E-mail: znpzgbrit@gmail.com 
www.znpz.co.uk

Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii
238-246 King Street, London W6 0RF
E-mail: info@apauk.org 
www.apauk.org

Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich w Wielkiej Brytanii
238-246 King Street, London W6 0RF

Związek Karpatczyków 3 Dywizji Strzelców Karpackich
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8578 3067

Związek Lekarzy Polskich na Obczyźnie
20 Princes Gate, London SW7 1PT
E-mail: info@polishmedicalassociation.net 
www.polishmedicalassociation.net

Związek Polskich Klubów Sportowych
90 Cranmere Road, Melton Mowbray, Leics LE13 1TB
Tel: 016 6456 5200
E-mail: tadstenzel@gmail.com

Zjednoczenie Polskie w Leeds
Newton Hill Road, Leeds LS7 4JE
Tel: 07973 365266

Zjednoczenie Polskie w Manchester
196 Lloyd Street North, Manchester M14 4QB
Tel: 0161 428 5332

Stowarzyszenie Polskie "Gryf" w Slough
Church Lane, Stoke Poges, Slough, Bucks SL2 4NZ
Tel: 017 5352 5668
E-mail: spsgryf@gmail.com
www.polishassociationslough.com

Zjednoczenie Polskie w Swindon
Komitet Międzyorganizacyjny w Swindon

Polish Community Centre, Whitbourne Avenue, Swindon SN2 2JU
Tel: 017 9382 5536

Związek Szkół Młodszych Ochotniczek (SMO)
2 Ashburnham Gardens, Harrow HA1 2JH
Tel: 020 8427 0677

Polskie Koło Katolickie Leamington Spa
54 High Street, Leamington Spa CV31 1LW
Tel: 079 5644 0485
www.polskiosrodek.org

Zrzeszenie Polaków Okręgu Kent
c/o Thanington Neigbourhood Resource Centre, 
Thaningoton Rd, Canterbury CT1 3XE
E-mail: info@polskakent.org 

Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie
238-246 King Street, London W6 0RF

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO)
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8846 9305
E-mail: info@puno.ac.uk 
www.puno.ac.uk

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Penhros
Penhros Home, Pwllheli, Gwynedd LL53 7HN
Tel: 017 5861 2731
E-mail: phs@btconnect.com

Koło Pań przy Parafii Balham
211 Balham High Road, London SW17 7BQ

Federacja Polskich Zespołów Folklorystycznych 
Tel: 078 0170 7751
E-mail: fpzfgb@gmail.com
www.polishfolkloregroups.co.uk

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8563 7674
E-mail: biuro@ptno.org 
www.ptno.org

Koło Polaków z Indii 1942-1948
32 Cressent Lane, London SW4 9PU
Tel: 020 8749 6190, 020 7622 9494

Polskie Stowarzyszenie Mieszkaniowe dla Emerytów
48 Twyford Ave, London W3 9QB
Tel: 020 8567 1997
E-mail: prpha@btconnect.com

Towarzystwo Polskich Absolwentów i Zawodowców (TOPAZ)
238-246 King Street, London W6 0RF
E-mail: topazklub@hotmail.com

Polish Psychologists' Association
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8742 6429
E-mail: info@polishpsychologists.org 
www.polishpsychologists.org

Polska Fundacja Kulturalna
238-246 King Street, London W6 0RF
Tel: 020 8222 8777
www.tydzien.co.uk

Polish City Club
E-mail: polishcityclub.org@gmail.com 
www.polishcityclub.org

Stowarzyszenie Polaków w Taunton, Somerset "Sami Swoi" 
Albemarle Centre, Albemarle Road, Taunton TA1 1BA
Tel: 077 7185 2505
E-mail: office@naszetaunton.co.uk

Polish Expats Association 
209 Keys Court, 82-84 Moseley Street, Birmingham B12 0RT
E-mail: info@polishexpats.org.uk

Stowarzyszenie Współpracy Polsko - Walijskiej (PWMA)
21 Murray Street, Llanelli, Carmarthenshire SA15 1AQ,
Tel: 015 5489 9950
E-mail: polish.welsh@googlemail.com 

Polish Citizens Committee Housing Association Limited
Antokol, 45 Holbrook Lane, Chislehurst, Kent, BR7 6PE
Tel: 020 8467 8102
E-mail: info@antokol.co.uk
www.antokol.co.uk

St Albans Polish Association
Tel: 078 0414 7362
E-mail: u.bowdler@ntlworld.com

Polski Klub w Grantham
33 Thames Road, Grantham NG31 7SP
Tel: 077 3886 6372
E-mail: tina13waz@yahoo.com

Kresy Siberia
14 Churchill Close Congleton, Cheshire CW12 4QUT
Tel: 074 3287 0178
E-mail: UK@Kresy-Siberia.org 
www.kresy-siberia.org

Polish Home Association
174 Newport Road, Roath, Cardiff CF24 1DL
E-mail: info@polishhomeassociation.org 

SOS Polonia
32 Queen’s Terrace, Southampton SO14 3BQ
Tel: 023 8023 3722
E-mail: info@sospolonia.net
www.sospolonia.net

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii
2-4 Devonia Road, Islington, N18JJ London
Tel: 020 7704 7668
E-mail: chancellor@pcmew.org
www.pcmew.org

St John Ambulance, Polska Sekcja
Priory Hall, Loveday Road, W13 9JT
Tel: 0770 462 9673
E-mail: izabela.borek@sja.org.uk
www.sja.org.uk

Polish Heritage Society (UK)
Widecombe Lodge, 2, Brentham Lodge, London W5 1BJ
E-mail: info@polishheritage.co.uk
www.polishheritage.co.uk

European's Welfare Association CIC
Tel: 012 1740 0824
E-mail: info@ewacic.com 
www.ewacic.com

Kresy Family
Mauldeth House, Nell Lane, Chorlton-cum-Hardy, Manchester, M21 7RL
Tel: 078 3122 4953
E-mail: support@kresyfamily.com
www.kresyfamily.com

Bal Polski CIC
240 King Street, London W6 0RF
Email: info@balpolski.org.uk
www.balpolski.org.uk