Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Aktualności

Wybór nowego prezesa Zjednoczenia Polskiego

21 lutego 2023 roku, na platformie Zoom, odbyło się Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, w którym wzięła udział większość organizacji członkowskich. Wolą delegatów, do grona powierników dołączyli: założycielka Polish Klan Association, Malwina Kukaj, oraz wiceprezes Poland Street, Mariola Świetlicka. Delegaci jednogłośnie przyjęli kandydaturę Alicji Donimirskiej na stanowisko prezesa Zjednoczenia. 24 lutego odbyło się pierwsze zebranie Powierników w nowym składzie. Dotychczasowy prezes, Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, został wybrany na pozycję wiceprezesa. Głównym tematem zebrania były plany Zjednoczenia Polskiego, zarówno na najbliższy rok, jak i dalszą przyszłość. Głównymi wyzwaniami stojącymi przed nowym zarządem są ograniczone fundusze oraz zmiany zachodzące w brytyjskiej Polonii i wśród organizacji członkowskich. Powiernicy na pierwszym spotkaniu przyjęli również oświadczenie solidarności z Ukrainą w rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na ten kraj, wyrażając wsparcie dla Ukrainy i Narodu Ukraińskiego. Obydwaj byli prezesi Tadeusz Stenzel oraz Włodek Mier-Jędrzejowicz zadeklarowali wsparcie działań nowej prezes.

Alicja Donimirska przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2007 i od tego czasu jest związana z Polską YMCA w Wielkiej Brytanii; w Zespole Mazury i Polskiej YMCA najpierw jako wolontariusz, następnie jako Dyrektor Programowy, a od 2018 kierując całą organizacją. Polska YMCA zrzesza młodzież polską na Wyspach poprzez organizowane od ponad siedemdziesięciu lat obozy sportowe, oraz posiadający stu dwudziestu członków Zespół Mazury. Ponadto Polska YMCA organizuje wydarzenia polonijne w swojej siedzibie oraz przy współpracy z innymi organizacjami polskimi w Anglii. Współzałożycielka i prezes De Reszke Association, stowarzyszenia mającego na celu pielęgnowanie pamięci o śpiewakach operowych Janie i Edwardzie Reszke.