Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Władze

Alicja Donimirska

Prezes

office@fedpoles.org.uk

Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

Wice-Prezes

Tomasz Machura

Sekretarz Honorowy

Juliusz Bogacki

Powiernik

Tadeusz Stenzel

Powiernik

Monika Tkaczyk

Powiernik

Elżbieta Kardynał

Powiernik

Artur Bildziuk

Powiernik

Kasia Findlater

Powiernik

Mariola Świetlicka

Powiernik